Process för statlig medfinansiering

I länstransportplan för 2014-2025 beslutades att Trafikverket och Region Värmland ska ta fram en ny gemensam årlig process för genomförande av länsplanen. Syftet är bland annat att förbättra samverkan mellan den kommunala och regionala planeringen. Målet är att det ska leda till bra åtgärder, ökad samordning, starkare koppling till planer och program samt en ökad genomförbarhet.

Den statliga planeringen för namngivna vägobjekt i länsplanen hanteras som tidigare i särskild ordning. Naturligtvis är det av stor betydelse att vi även får reda på kommunal planering med koppling till de statliga vägobjekten.

Här finns de dokument och mallar som handlingar och beslut som rör processen angående beslut om statlig medfinansiering

Här finns länkar till de planer och program som hänvisas till i ansökningsdokumenten

Kontaktuppgifter till regionala transportgruppen