2014-2015

Nedan redovisas beslut om statlig medfinansiering för 2014 och 2015

Statlig medfinansiering av cykel, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator i Värmland år 2014 – godkännande av omfattning och principutformning samt beslut om preliminärt medfinansieringsunderlag och medfinansieringsbelopp (f d statsbidrag)

Statlig medfinansiering av cykel, trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator i Värmland år 2015 – godkännande av omfattning och principutformning samt beslut om preliminärt medfinansieringsunderlag och medfinansieringsbelopp