Utskick till kommunerna 2021

Dokumenten nedan ingår i utskick till kommunerna våren 2020 för åtgärder 2022.

Brev statlig medfinans Värmland 2022

Bilaga 1 Brev angående ansökan om statlig medfinansiering_ 2022

Bilaga 2 Ansökningsmall för statlig medfinansiering 2022

Bilaga 3 Förslag på investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur-2022-2024

Bilaga 4 Svar ang Förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2022-2024

Bilaga 5 Publikation 2016-169 Hantering av statlig medfinansiering