Utskick till kommunerna 2020

Dokumenten nedan ingår i utskick till kommunerna våren 2020 för åtgärder 2021.

Brev statlig medfinans Värmland 2021

Bilaga 1 Brev angående ansökan om statlig medfinansiering 2021

Bilaga 2 Ansökningsmall för statlig medfinansiering 2021

Bilaga 3 Förslag på investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur-2021-2023

Bilaga 4 Svar ang Förslag till åtgärder för kollektivtrafik 2021-2023

Bilaga 5 Publikation 2016-169 Hantering av statlig medfinansiering