Beslut om statlig medfinansiering för 2019

Nedan hittar du de beslut som fattats om statlig medfinansiering för 2019

Sammanfattning

Inkomna ansökningar för 2019

Beslut för respektive ansökan

Bifall

Anpassning av hållplatser i hela Värmland

Arvika busstation Arvika cykelparkering vid Arvika jvgstation Arvika GC vid Korpralsvägen och Slagfältet

Eda Charlottenberg resecentrum Eda GC längs Källgatan Eda GC längs Tallmogatan Eda övergångsställe Emterudsvägen

Filipstad GC Färnebogatan från Jonstorpsvägen till Asphyttegatan Filipstad GC till Åsenskolan längs Polhemsgatan Filipstad TS åtgärder på Tegnergatan

Forshaga GC vid Dömlevägen i Deje

Grums GC vid Ringvägen Grums GC vid Strandgatan

Grums GC vid Östermalm

Karlstad GC längs Gravaleden

Karlstad hastighetspåminnare Hööksgatan

Karlstad hastighetspåminnare Långgatan

Karlstad hastighetspåminnare Råtorpsvägen

Storfors GC Djupadalsvägen

Sunne gångväg genom Lysviks tätort

Sunne gångväg genom Västra Ämterviks tätort

Sunne övergångsställe Bryggaregatan

Säffle forskningsvägen busshållplats

Säffle hastighetsdämpande åtgärd Vintergatan

Säffle tillgänglighetsanpassat övergångsställe Forskningsvägen

Torsby gång och cykelväg mellan Bangårdsgatan och Frykenskolan

Årjäng gång och cykelväg vid Källhultet

Avslag

Sunne GC bro Torvnäs