Utskick till kommunerna 2017

Dokumenten nedan ingår i utskick till kommunerna våren 2017 för åtgärder 2018:

Brev statlig medfinansiering Värmland 2018

Bilaga 1 – Brev angående ansökan om statlig medfinansiering 2018

Bilaga 2 – Ansökningsmall för statlig medfinansiering 2018

Bilaga 3 – förslag på investeringar i kollektivtrafikens infrastruktur 2018-2020

Bilaga 4 – Svar förslag kollektivtrafikåtgärder

Bilaga 5 – Publikation 2016-169, Hantering av statlig medfinansiering