Beslut om statlig medfinansiering för 2018

Nedan hittar du de beslut som fattats om statlig medfinansiering för 2018

Statlig medfinansiering till GC-väg Arvika centrum – Prästängsvägen, Arvika kommun

Statlig medfinansiering till smärre miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i Eda kommun

Statlig medfinansiering till smärre miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i Filipstads kommun

Statlig medfinansiering till TS-åtgärder Grossbolsvägen, Forshaga kommun

Statlig medfinansiering till smärre miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i Hagfors kommun

Statlig medfinansiering till smärre miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i Karlstads kommun

Statlig medfinansiering till smärre miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder, Kils kommun

Statlig medfinansiering till GC-väg Koltorp, Storfors kommun

Statlig medfinansiering till smärre miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i Sunne kommun

Statlig medfinansiering till TS-åtgärd Granbäcksvägen:Norrlandsvägen och TS-åtgärd Granvägen/Tegnérsgatan, Säffle kommun

Statlig medfinansiering till Ombyggnad av Torsby centrum, Nya Torget, Torsby kommun

 

Statlig medfinansiering till Smärre kollektivtrafikåtgärder i Värmland