Nu är det dags att ansöka om statlig medfinansiering

Nu är det återigen dags att lämna in kommunala treårsplaner och att ansöka om statlig medfinansiering för perioden 2017-2019.

Ansökan sker genom samma mallar som användes förra året. precis som förra året vill vi att ni även lämnar in kommunala treårsplaner för aktuella och prioriterade åtgärder och projekt.

Sista ansökningsdag för åtgärder ur potterna cykeltrafik och Åtgärder för trafiksäkerhet, trimning och miljö är 30 april.

Sista dag att lämna synpunkter på åtgärder för kollektivtrafik är 31 mars

Här hittar du mallar och information om processen.