Ny publikation om statlig medfinansiering

Trafikverket har i dagarna kommit med en ny publikation gällande statlig medfinansiering (2016:169) och samtidigt lagt upp information kring detta på:

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-statlig-medfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/

Den nya publikationen ska läsas tillsammans med de styrande dokumenten: TDOK 2016:0090 och TDOK 2016:0091, dessa finns länkade på sidan.

Har ni några frågor kontakta Linda Saarikoski, linda.saarikoski@trafikverket.se

Nu är det dags att ansöka om statlig medfinansiering

Nu är det återigen dags att lämna in kommunala treårsplaner och att ansöka om statlig medfinansiering för perioden 2017-2019.

Ansökan sker genom samma mallar som användes förra året. precis som förra året vill vi att ni även lämnar in kommunala treårsplaner för aktuella och prioriterade åtgärder och projekt.

Sista ansökningsdag för åtgärder ur potterna cykeltrafik och Åtgärder för trafiksäkerhet, trimning och miljö är 30 april.

Sista dag att lämna synpunkter på åtgärder för kollektivtrafik är 31 mars

Här hittar du mallar och information om processen.