Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till medlemmarna i Regionala Transportgruppen:

Marcus Smedman
Infrastrukturstrateg Region Värmland
e-post: marcus.smedman@regionvarmland.se
Tel: 054 – 701 10 34

Mattias Landin
Samhällsutvecklare Region Värmland

e-post: mattias.landin@regionvarmland.se
Tel: 054-701 10 61

Lena Thorin
Utvecklingschef Region Värmland
e-post: lena.thorin@varmlandstrafik.se
Tel: 010-484 81 80

Carina Gottfridsson
Samhällsplanerare Trafikverket 

e-post: carina.gottfridsson@trafikverket.se
Tel: 010-123 25 13

Yvonne Thorén
Utredningsledare Trafikverket
e-post: yvonne.thoren@trafikverket.se
Tel: 010 – 123 75 15

Linda Saarikoski
Åtgärsplanerare Trafikverket
e-post: linda.saarikoski@trafikverket.se
Tel: 010-123 59 73

Britta Johnsson
Strategisk planerare Trafikverket
e-post: britta.johnson@trafikverket.se
Tel: 010-123 59 69