Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till medlemmarna i Regionala Transportgruppen:

Marcus Smedman
Infrastrukturstrateg Region Värmland
e-post: marcus.smedman@regionvarmland.se
Tel: 010 – 833 10 34

Mattias Landin
Trafikstrateg Region Värmland

e-post: mattias.landin@regionvarmland.se
Tel: 010-833 10 61

Carina Gottfridsson
Samhällsplanerare Trafikverket 

e-post: carina.gottfridsson@trafikverket.se
Tel: 010-123 25 13

Yvonne Thorén
Utredningsledare Trafikverket
e-post: yvonne.thoren@trafikverket.se
Tel: 010 – 123 75 15

Linda Saarikoski
Åtgärsplanerare Trafikverket
e-post: linda.saarikoski@trafikverket.se
Tel: 010-123 59 73

Britta Johnsson
Strategisk planerare Trafikverket
e-post: britta.johnson@trafikverket.se
Tel: 010-123 59 69