Om regionala transportgruppen

Regionala transportgruppen utgörs av tjänstemän från Region Värmland och Trafikverket. Från Region Värmland deltar tjänstemän från funktionerna som länsplaneupprättare och som kollektivtrafikmyndighet.

Gruppen inrättades under 2014 efter  goda erfarenheter från hur Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten, länsplaneupprättaren och kommuner i Sörmland samverkar.

Syftet är i första hand att gemensamt bereda frågor om infrastrukturens utveckling i Värmland och statlig medfinansiering från länstransportplanen. Beslut fattas sedan enligt samma rutiner som tidigare.

Kontaktuppgifter till Regionala Transportgruppen