Om regionala transportgruppen

Regionala transportgruppen utgörs av tjänstemän från Region Värmland och Trafikverket, även tjänstemän från Karlstads kommun och Värmlandstrafik deltar.

Gruppen inrättades under 2014 efter  goda erfarenheter från hur Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten, länsplaneupprättaren och kommuner i Sörmland samverkar.

Syftet är i första hand att gemensamt bereda frågor om infrastrukturens utveckling i Värmland och statlig medfinansiering från länstransportplanen. Beslut fattas sedan enligt samma rutiner som tidigare.

Kontaktuppgifter till Regionala Transportgruppen