Länsdelsmöten 2017

Region Värmland och Trafikverket bjuder in till länsdelsmöten. Länsdelsmötet är ett samverkansmöte om samhällsplanerings-, kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor. Här erbjuds möjlighet att diskutera vad som är viktigt för Värmlands utveckling, förutsättningar och möjligheter, samt koppling mot regional och nationell utveckling. Vid mötena deltar också Länsstyrelsen och Värmlandstrafik.

Region Värmland och Trafikverket inleder med att återkoppla pågående revideringsprocess för Länstransportplan respektive Nationell transportplan. Därefter kommer vi att lägga fokus på drivkrafter och utmaningar för godstransporter och godslogistik ur olika perspektiv.

Inbjudan vänder sig till tjänstemän och politiker i kommunerna som arbetar med frågor som rör samhällsplanering, infrastruktur, transporter och kommunikationer. Det går förstås utmärkt att delta på fler än ett möte.

Inbjudan till länsdelsmöten 2017

Tid och plats för möten

  • Sunne, 14 september kl 10-15 (fika från 9.30)
  • Grums, 18 september kl 10-15 (fika från 9.30)
  • Årjäng, 19 september kl 10-15 (fika från 9.30)
  • Kristinehamn 25 september kl 10-15 (fika från 9.30)

Presentationer vid mötena

Arbetsläge Länstransportplan

Arbetsläge Nationell plan

Reflektioner Nationell plan

Kollektivtrafik

Godstransporter