Östra länsdelen

Tid: 10.00-15.00 (kaffe från 9.30)

Datum: 20 september

Plats: Filipstad, Gammelkroppa Skogsskola & konferens

Inbjudan

Minnesanteckningar