Norra länsdelen

Tid: 10.00-15.00 (kaffe från 9.30)

Datum: 15 september

Plats: Hagfors kommun, Stadshuset, Dalavägen 10

Inbjudan

Minnesanteckningar