Länsdelsmöten 2016

Region Värmland och Trafikverket bjuder in till länsdelsmöte. Länsdelsmötet är ett samverkansmöte om samhällsplanerings-, kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor. Här erbjuds möjlighet att diskutera vad som är viktigt för Värmlands utveckling, förutsättningar och möjligheter, samt koppling mot regional och nationell utveckling.

Mötena vänder sig till tjänstemän och politiker i kommunerna som arbetar med frågor som rör infrastruktur, transporter och kommunikationer.

För den som vill delta på mer än det möte som är i respektive länsdel går det bra att anmäla sig även till övriga länsdelsmöten.

Klicka på någon av länkarna nedan för information om respektive möte:

Norra länsdelen

Centrala länsdelen

Östra länsdelen

Västra länsdelen