Ny publikation om statlig medfinansiering

Trafikverket har i dagarna kommit med en ny publikation gällande statlig medfinansiering (2016:169) och samtidigt lagt upp information kring detta på:

http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-statlig-medfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/

Den nya publikationen ska läsas tillsammans med de styrande dokumenten: TDOK 2016:0090 och TDOK 2016:0091, dessa finns länkade på sidan.

Har ni några frågor kontakta Linda Saarikoski, linda.saarikoski@trafikverket.se