Nu är det dags att ansöka om statlig medfinansiering för 2018

Ansökan görs i år enbart för 2018. För iår är det  en ny ansökningsblankett och en ny publikation som gäller.

Sista ansökningsdag för åtgärder ut potterna: cykel, trafiksäkerhet, trimning och miljö är 28 april.

Sista dag att lämna synpunkter på åtgärder för kollektivtrafik är 28 mars.

Här finns de handlingar som ingår i utskicket